• Register

Zakaj mi pravi da je napačna rešitev ko rešujem enaćbo za p(t)

0 votes
92 views
Ko sem reševal tole dif. enačbo:
Eq(ω**2*sin(p_1(t)) + Derivative(p_1(t), (t, 2)), 0)

sym.init_printing()
odgov = druga_enacba
izraz = sym.dsolve(odgov, p(t)).args[1]
rezultat = str(izraz)

rezultat

out : 'C1*exp(-I*t*ω) + C2*exp(I*t*ω)'


lp, hvala za odgovor vnaprej
asked Apr 8, 2020 by belminramic (510 points)

1 Answer

0 votes

Težava je v definiciji simbolov in posledični obliki rešitve - preverite, ali ste upoštevali navodilo, ki pravi, da je treba vse simbole definirati kot pozitivna, realna števila. V nasprotnem primeru lahko sicer dobite kompleksno rešitev diferencialne enačbe.

Preverite tudi izbrane oznake simbolov - pri  avtomatskem preverjanju rešitve je namreč pomembno, ali ste Sympy simbol definirali s predpisano oznako (na primer črko 'w') ali morda s kako drugo oznako (na primer z grško črko ω).

answered Apr 8, 2020 by dgorjup (72,040 points)
Mogoče isto kot pri meni?
C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sympy\core\relational.py:470: SymPyDeprecationWarning:

Eq(expr) with rhs default to 0 has been deprecated since SymPy 1.5.
Use Eq(expr, 0) instead. See
https://github.com/sympy/sympy/issues/16587 for more info.

  deprecated_since_version="1.5"
...