• Register

Nastavljanje enačbe matematičnega nihanja

0 votes
39 views
Zakaj mi kaže da ni prava rešitev, ko mi v stringu izpiše vse prav pri nastavljaju enačbe matematičnega nihala

p, t, g, l   = sym.symbols('p, t, g, l ', real=True,  positive=True)
p = sym.Function('p')
(sym.diff(p(t), t, 2) + g/l * sym.sin(p(t)))

b = sym.Eq(( sym.sin(p(t))) * g/l   + sym.diff(p(t), t, 2), 0)
str(b)
asked Apr 8 by belminramic (510 points)

1 Answer

0 votes
Šlo je za razliko v vrstnem redu členov v rezultatu na naši in vaši strani, morda zaradi različnih verzij knjižnjice Sympy. Pri tem vprašanju ste vsi, ki ste že pristopili k predčasnemu reševanju, dobili točke.
answered Apr 8 by dgorjup (64,970 points)
...