• Register

Popravljanje mini testa

+2 votes
104 views
Je možno popravljati oceno mini testa, če pišeš 50% in nisi zadovoljen? Vem, da lahko dobiš max 75%. Se v primeru slabših procentov upoštevajo boljši ali slabši? LP
asked Mar 28 by vid.tavzelj (170 points)

1 Answer

+1 vote
 
Best answer
Možno je le popravljanje negativne ocene (torej ocena 0 ali 0.25).

Res se pri popravljanju dobljen ocena uteži z 0.75, upošteva pa se boljša od doseženih ocen.
answered Mar 30 by dgorjup (64,970 points)
selected Apr 1 by janko.slavic
...