• Register

Kako sestevamo matrike ki nimajo enako velikost torej obliko

0 votes
58 views
asked Mar 26 by belminramic (220 points)

1 Answer

0 votes
Poskušaj kot v prejšnjem vprašanju. Spremeniš potem samo rezultat.
answered Mar 26 by andrejgregoric (200 points)
Noče, izpiše mi napako da ne mogu seštevati. matrike različitih velikosti
Oziroma ne. Slabo sem razumel tvoje vprašanje. Ker če sešteješ matiko 2x2 in matriko 4x4 rezultat ne bo pravi. udi če bi prevo matriko preoblikoval tako, da naprimer dodaš ničle, bo rezultirajoča matrika ranga 4x4.
...