• Register

Na kakšan način prištejemo eno matriko k drugi?

+1 vote
44 views
asked Mar 25 by belminramic (220 points)

2 Answers

+1 vote
V mojem primeru je delovalo tako:

a = np.identity(k, dtype=complex) + matrika1
a

Kjer je matrika1 že prej pripravljena matrika glede na tvoje podatke

Če imaš za rezultat vrnitev pogleda na devet elementov v zgornjem levem kotu (prve tri vrstice, prvi tirje stolpci) nove matrike je rezultat:

rezultat = a[:3, :3]
rezultat
answered Mar 26 by andrejgregoric (200 points)
0 votes

Če imata matriki enako obliko, to storimo s preprostim seštevanjem:

vsota = matrika_1 + matrika_2

V tem primeru se seštejejo elementi na istih mestih v obeh matrikah. Če želite matriki 1 prišteti matriko 2 in ob tem obdržati ime spremenljivke, lahko naredite:

matrika_1 = matrika_1 + matrika_2

ali krajše:

matrika_1 += matrika_2

answered Mar 26 by kzaletelj (3,740 points)
...