• Register

Kako izgleda kompleksna enotska matrika?

0 votes
63 views
asked Mar 25 by maticdolinsek (120 points)

1 Answer

0 votes
Kompleksna enotska matrika je enotska matrika kompleksnih števil - podatkovni tip števil v matriki je torej na primer Pythonov tip `complex`.
answered Mar 25 by dgorjup (64,970 points)
...