• Register

mankajoča dokumentacija

+2 votes
39 views

Pri datoteki, objavljeni na githubu pod imenom "Predavanje 03 - Moduli..."  je pod poglavjem "Modul numpy" in sicer ko govorimo o numpy.random podan link (dokumentacija), vendar ob kliku na ta link dobim samo EROR 404 Not Found, zato me zanima, če obstaja kakšen drug link na to povezavo?

asked Mar 25 by mitjakavcic (180 points)

1 Answer

+1 vote
 
Best answer

Pozdravljeni Mitja! Hvala, sem popravil. Pravili link je tukaj: https://docs.scipy.org/doc/numpy-1.16.0/reference/routines.random.html

lp,JS

answered Mar 25 by janko.slavic (76,530 points)
selected Mar 31 by mitjakavcic
...