• Register

Priložene datoteke pri DN manjkajo.

0 votes
84 views
Zakaj mi po prenosu domače  naloge DFM manjkajo priložene datoteke (data.txt,zapis_labview.lvm), ki jih potrebujemo za 8.,10.,11., in 12. nalogo?

 Večina s tem nima težav, zato me zanima, kje v tem postopku lahko naredim takšno napako, ki ima take posledice na prenešene datoteke.
asked Mar 23 by urhplanko (120 points)

1 Answer

0 votes

Omenjenih datotek ni v arhivu z domačo nalogo, ki ga prenesete z moj.ladisk.si. Datoteki se preneseta na vaš sisitem, ko poženete prvo celico notebook-a z nalogo, s kodo:

sync('/moj.ladisk.si/data.txt')

sync('/moj.ladisk.si/zapis_labview.lvm')

Za to seveda potrebujete internetno povezavo, ko začenjate z reševanjem naloge.

Če iz kateregakoli razloga avtomatski prenos dadotek ne deluje, pa lahko, kot je zapisano v definiciji naloge, datotekoe dobite v repozitoriju pypinm, na nasovu:

https://github.com/jankoslavic/pypinm/tree/master/moj.ladisk.si

answered Mar 23 by dgorjup (64,970 points)
...