• Register

Kako tvorimo seznam od f-niza

+1 vote
78 views
kako z uporabo f-nizov pripravim seznam nizov, ki izpisani eden pod drugim s funkcijo print  ki bi se oblikovala v simetrično piramido z poljubnim številom vrstic:

kot npr.

x = 'x'
print(f"{x:^39}\n{3*x:^39}\n{5*x:^39}\n{7*x:^39}\n{9*x:^39}\n{11*x:^39}")

kaj moram še narest da bi imel seznam s argumenti, ki so edan pod drugim

lp
asked Mar 18 by belminramic (220 points)

1 Answer

+1 vote
Poleg f-nizov boste potrebovali še for zanko. Nato pa razmislite, koliko znakov 'x' in koliko praznih zanakov (presledkov) mora biti v posamezni vrstici piramide (vse to tudi že piše v navodilih naloge).
answered Mar 18 by dgorjup (63,090 points)
...