• Register

Kdaj dobimo tretjo domačo nalogo?

0 votes
64 views
Po včerajšnjih predavanjih še nismo dobili domače naloge. Se domače naloge dobijo vsak teden?
asked Mar 11 by anapreskar (120 points)

1 Answer

0 votes
Domače naloge ta teden ni, tretjo dobite naslednji teden.
answered Mar 11 by dgorjup (63,090 points)
...