• Register

Velikost videoposnetka

0 votes
104 views
Tudi sam sem uporabil vašo kodo za uvoz videoposnetka. Imam pa težavo z velikostjo. Ne glede na to kakšno kombinacijo sem poskusil, prikaznega okna nisem uspel pomanjšati na želeno velikost (width="320" height="240"). Prosim za pomoč
related to an answer for: Ni prikaza videoposnetka
asked Jan 19 by peterhrastar (180 points)

1 Answer

0 votes
 
Best answer

Če je vaša koda znotraj markdown celice torej nekaj takega:

<video src="ime_videa.mp4" height="300px">

bi tudi nastavitev velikosti preverjeno morala delovati.

Glede na to, da ima video posnetek točno določeno razmerje višina / širina, morda poskusite predpisati le eno izmed dimenzij (torej samo `width` ali samo `height`).

answered Jan 20 by dgorjup (64,970 points)
selected Jan 20 by janko.slavic
...