• Register

name 'np' is not defined pri uvozu lastnega modula

+2 votes
78 views
Pozdravljeni!

Definiral sem dve lastni funkciji, in jih zaradi preobseznosti shranil v modul. Pri uvozu modula v python mi prva funkcija pri klicanju deluje, druga pa mi vrača ''name 'np' is not defined'', kljub temu, da je numpy definiran in koda v jupyterju deluje. Poskusil sem definirati np tudi v VSC, pa mi vseeno vrača napako. Prosim za pomoč.

Funkcija:

def funkcija_parametrov(širina_nosilcev, previs, dodatek, napušč, kap, sleme, naklon=40):
    
    """
    Funkcija, ki vrne 3 področja dolžine nosilca imenovanega 'špira' in skico konstrukcije:
    parametri funkcije so razvidni iz skice parametrov
    
    """
    
    dolžina_gredi = 2*dodatek + napušč + širina_nosilcev + previs
    gred = (dolžina_gredi - 2*dodatek)/2 - sleme
    
    import math
    
    področje_1 = sleme/np.cos(math.radians(naklon))
    področje_2 = gred/np.cos(math.radians(naklon))
    področje_3 = kap/np.cos(math.radians(naklon))
    
    print(f'področje 1 = {področje_1:.2f}mm \npodročje_2 = {področje_2:.2f}mm \npodročje_3 = {področje_3:.2f}mm \ndolžina_špire = {področje_1 + področje_2 + področje_3:.2f}')
    
    return področje_1, področje_2, področje_3

Uvoz in klic funkcije:

from Parametri import funkcija_parametrov
funkcija_parametrov(širina_nosilcev=6850, previs=2850, dodatek=150, napušč=350, kap=752.85, sleme=2175)

Po tem koraku mi vrača napako.

Lp
asked Jan 18 by domengnidovec (180 points)

1 Answer

+2 votes
Pozdravljeni!

 

Prvi komentar je bolj lepotne narave: nekje na začetku predlog (mogoče celo prvo predavanje) je navedeno kaj je dobra praksa uvažanja modulov.

 

Drugi pa se nanaša na vprašanje: ne vidim, da bi v modulu uvozili np.

 

Lp

Js
answered Jan 18 by janko.slavic (75,870 points)
...