• Register

Nejasne rešitve naloge iz teorije

+1 vote
209 views

Pozdravljeni,

V rešitvah 1. naloge iz teorije lanskega teoretičnega kolokvija (11.1.2019) se takoj na začetku pojavi kvadratna matrika, za katero ne meni, ne kolegom ni razumljivo od kod smo jo dobili. Prosili bi za pojasnilo.

Imam še eno vprašanje. Pod istim teoretičnim kolokvijem je pod 2. nalogo napisana zahteva po izpeljavi diferenčne sheme naprej 1. reda natančnosti. Za te na predlogi za deseto predavanje piše (navajam): Izpeljave so podobne, kakor smo prikazali za centralno diferenčno shemo, zato jih tukaj ne bomo obravnavali.

Ali moramo kljub temu znati izpeljati tudi diferenčne sheme naprej in nazaj?

asked Jan 10 by peterhrastar (180 points)

2 Answers

0 votes

Pozdravljeni!

1. Gre načeloma za lahko nalogo; glejte predavanje na temo interpolacije (https://jankoslavic.github.io/pypinm.io/predavanje%2007%20-%20interpolacija.html#Interpolacija-s-polinomom)

2. Pričakuje se, da na podlagi predavanj znate uporabiti in razvijati predstavljene numerične koncepte. 
Tako smo na predavanjih npr. izpeljali prvi odvod naprej in prvi odvod nazaj. Za centralno diferenčno shemo smo pogledali tudi višje odvode in kako pridobimo dodatne enačbe. Pričakujem, da če bi vas npr. vprašal za drugi odvod diferenčne sheme naprej, da bi znali nastaviti kako se to naredi.

Veliko uspeha vam želim,
JS

answered Jan 10 by janko.slavic (77,190 points)
+1 vote
Živjo,
pri nalogi, ki vas je zmedla je napaka: in sicer so indeksi koeficientev v enačbi ravno obratno zapisani v vektorju. Torej se enačba ne ujema z spodaj zapisano matrično.
Pozorni morate bit še na to, da je vrstni red enačb med sabo pomešan (pivotiranje). Drugače pa so v matriki x-i z padajočo potenco (prvi stolpec x^2, drugi x^1, tretji x^0). Upam, da pomaga :)
answered Jan 10 by sararavnik (180 points)
...