• Register

List z enačbami na preizkusu iz teorije

+2 votes
268 views
Zanima me ali lahko imamo na preizkusu iz teorije list z enačbami ali velja pravilo kalkulator in kuli?
asked Jan 3 by roky45 (140 points)

1 Answer

0 votes
Pozdravljeni!

Hvala za vprašanje; na kolokviju iz teorije imate lahko samo pisalo, brisalo in negrafični kalkulator!

Veliko uspeha!

JS
answered Jan 3 by janko.slavic (77,190 points)
...