• Register

Uteži pri Newton-Cotes metodi

+1 vote
89 views
Imam dilemo, kako točno uporabiti (že pravilno pripravljene) uteži pri N-C metodi integriranja. Število uteži je 8, število točk pa 195. Kakor razumem, sta robni točki uteženi z isto vrednostjo, ostale točke pa se izmenjujejo, vendar pri ne dojamem kako simetrično uporabiti uteži.
asked Dec 18, 2019 by mcimermancic (160 points)

1 Answer

+1 vote
Če želite enostavno uporabiti Newton-Cotes metodo določenega reda, potem morate imeti funkcijjo na intervalu integriranja imeti podano z enakim številom točk, kot je število uteži (če gre za domačo nalogo in izrecno ne piše, da morate uporabiti že pripravljenih 195 točk, potem morate pač pripraviti novo delitev).

Če morate imeti točk več, potem uporabljate sestavljeno Newton-Cotes metodo. Pri tem mora biti število točk seveda ustrezno (ustrezna ševila točk za metodo z N utežmi so N, N+(N-1), N+2(N-1), N+3(N-1)...). Uteži sestavljene metode so take, da je vsakih N zaporednih točk uteženih z N utežmi, ki ste jih že dobili, pri čemer je zadnja od vsake "skupine" N točk hkrati tudi prva točka naslednje skupine, in ima torej dvakratno vrednost uteži.
answered Dec 19, 2019 by dgorjup (63,010 points)
...