• Register

Potrebujem pomoč z DeprecationWarning.

0 votes
119 views

Pri izrisovanju grafa mi vrže napako:

DeprecationWarning
Probal sem že z odgovorom, ki ga je dobil kolega pred mano vendar mi napaka
 še vedno ostaja. 
Moja koda je: 

import matplotlib.pyplot as plt

%matplotlib inline
x = np.linspace(-4, 4, 0.1)

y=(0.5* (x**3)) - (1.5* x**2)+(0.5*x)-12
g = -40*np.sin((np.pi*x)/2)
plt.plot(x, y,'.',label='$f(x) = 0.5x^3 + 1.5x^2 + 0.5x - 12$',linewidth = 2)
plt.plot(x, g,'-', label ='$g(x) = -40sin(πx/2)$')
plt.legend(loc=(1.01,0))

asked Nov 13, 2019 by urban.ostir (170 points)

3 Answers

0 votes
DeprecationWarning je običajno le opozorilo - koda bi še vedno morala delovati (če boste popravili klic funkcije linspace bi se vam tudi graf moral normalno izrisati).

Je v sporočilu opozorila zapisano še kaj?
answered Nov 14, 2019 by dgorjup (62,690 points)
0 votes

Težavo sem rešil z zamenjavo x = np.linspace(-4, 4, 0.1) z x = np.arange(-4, 4, 0.1).

 

answered Nov 14, 2019 by urban.ostir (170 points)
0 votes

Kakor je v vprašanju že napisano, je povezano z: http://pinm.ladisk.si/3685/izrisovanje-modulom-matplotlib-napako-deprecationwarning

Razlog je v napačni uporabi funkcije linspace. linspace ima tri parametre: start, end in število točk! Glejte dokumentacijo.

answered Nov 14, 2019 by janko.slavic (76,120 points)
...