• Register

Od print do niza

+1 vote
159 views
Kako funkcijo print pripraviš do tega, da ti zapiše v nek string ali nekaj podobnega... V nalogi mi je uspelo oblikovati piramido ki je zahtevana ampak mi jo izpiše v okno. Kako jo spravim v niz?

b = 20

odgovor4= []
u = 2* b -1
znak = 'x'
for stevilo in range (1,b+1):
    v = 2* stevilo - 1
    print(f'{znak * v: ^{u}}')
asked Oct 15, 2019 by mihaelverk (190 points)

1 Answer

+1 vote
 
Best answer
Namig, da morebiti pravilno odgovorite in pridobite točke: začnete lahko s praznim nizom, nize lahko seštevate.
answered Oct 15, 2019 by janko.slavic (77,190 points)
selected Oct 15, 2019 by mihaelverk
PS: odgovorite si sami in bom vas bom označil kot "best answer" (takrat dobite točke).
...