• Register

Znak $$vrednost$$

+2 votes
217 views
Pri uporabi bisekcijske metode izpiše kot rezultat $$vrednost$$. Ni mi jasno, kako bi dobil samo vrednost brez teh znakov.
 

 

Problem se pojavi v izpisu vseh izračunov tako, da je najbrž problem samo v prikazu.

Lep pozdrav
asked Jun 1, 2019 by zangliha (150 points)
edited Jun 1, 2019 by zangliha

1 Answer

0 votes

Znaki "$" se uporabljajo v Latex izpisu enačb - če jih vidite pri vseh izpisih, ste morda višje v nalogi uporabili `sympy.init_printing()`? Ko tega več ne potrebujete lahko izklopite z `sympy.init_printing(pretty_print=False)`.

answered Jun 28, 2019 by dgorjup (64,970 points)
...