• Register

Kako namestiti kazalo v jutpyter notebooku?

+3 votes
456 views

Kako omogočiti kazalo v jupyter notebooku?

asked May 31, 2019 by kzaletelj (3,780 points)

1 Answer

+2 votes
 
Best answer

Poskusimo takole:

1) ukazno okno odpremo kot administrator (Start -> cmd -> desni klik -> zaženi kot administrator)

2) vpišemo: python -m pip install jupyter_contrib_nbextensions

3) nato vpišemo še: jupyter contrib nbextension install --user

4) če sedaj na novo zaženemo jupyter notebook, bi v tem trenutku morali imeti v Edit meniju, čisto na koncu možnost nbextensions config. Če odpremo to, lahko ročno omogočimo Table of Contents 2 ali kateri drugi dodatek za jupyter notebook.

Lahko pa v ukazni vrstici poženemo še: jupyter nbextension enable toc2/main in avtomatsko omogočimo kazalo.

 

answered May 31, 2019 by kzaletelj (3,780 points)
selected May 31, 2019 by janko.slavic
...