• Register

jupyter error

+3 votes
145 views
Ko hočem odpreti jupyter s powershellom mi napiše error:

jupyter : The term 'jupyter' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program.

Ta problem sem enkrat že imel in ga nekako odpravil z ponovnim instaliranjem, vendar se je ponovno pojavil. prosim za hitro pomoč saj moram dokončati projektno nalogo.
asked May 30, 2019 by gregormarolt (180 points)

1 Answer

+2 votes
 
Best answer

Najhitrejši način je, da odprete Anaconda Prompt (Start -> Anaconda Prompt). Nato navigirate do svojih datotek s počjo ukaza cd, primer:

za pomikanje v naslednjo mapo: cd ime_mape

za pomikanje nazaj, iz mape: cd ..

Ko ste v svoji mapi lahko vpišete jupyter notebook in nadaljujete z delom.

Za trajnejšo rešitev ponovno namestite Anacondo (ob namestitvi označite add to path)

answered May 31, 2019 by kzaletelj (3,780 points)
selected May 31, 2019 by janko.slavic
...