• Register

Kako z bisekcijsko metodo določiti vse ničle znotraj izbranega intervala?

+3 votes
307 views
v navodilih naloge je zahteva, da vsi opcijski argumenti ohranijo privzete vrednosti... obvezne argumente sem podal v skladu z scipy-jevo dokumentacijo in kot rezultat dobim samo en koren, čeprav je jasno da jih ima funkcija znotraj obravnavanega intervala bistveno več...
asked May 8, 2019 by stanislavstojanovic (380 points)

1 Answer

+2 votes
 
Best answer
Pozdravljeni,

prosim, da še enkrat natančno preberete navodila naloge. Znotraj opazovanega intervala je res več ničel, vendar morate vi kot rezultat vrniti zadnji dve. Da jih boste poiskali boste morali torej temu primernu prilagoditi posamezne intervale iskanja, ostali opcijski argumenti (npr. xtol) pa naj imajo privzete vrednosti.
answered May 8, 2019 by Luka Knez (3,620 points)
selected May 8, 2019 by janko.slavic
...