• Register

minimum funkcije z uporabo bisekcijske metode

+2 votes
129 views
Poiskat morem minimum funkcije z uporabo bisekcijske metode.

najprej sem uvozil:

from scipy.optimize import fmin

kjer mi definira x pri lokalnem minimumu, ki ga predtem ocenim iz grafa. x-u lahko predpisem se y iz podanega prepisa funkcije.

ce vnesem v rezultat x ali y, odgovor (v obliki array) ni pravilen. v kaksni obliki se tukaj pricakuje rezultat?
asked May 7, 2019 by vidrus (500 points)

1 Answer

+3 votes

Uporabiti morate bisekcijsko metodo iz scipy.optimize (ne fmin). Glede iskanja ekstremov funkcije z metodo iskanja ničel, glejte ta odgovor.

answered May 8, 2019 by kzaletelj (3,780 points)
...