• Register

Na kaj se nanaša vprašanje Errorbar

+2 votes
131 views

"Ali je naslednja trditev pravilna? Interval zaupanja izkazuje večji razpon v abscisni smeri."

Zanima me ali je tukaj mišljena razlika maksimalne in minimalne vrednosti za x ali preprosto odgovorimo na podlagi izpisane skale na x in y osi?

asked Mar 20 by urban_stare (220 points)

1 Answer

+1 vote
Spoštovani,

odgovorite na podlagi izpisane skale na x in y osi. Gledate torej ali je razpon errorbara večji v X ali v Y smeri.
answered Mar 21 by Luka Knez (3,600 points)
...