• Register

Na kaj se nanaša vprašanje Errorbar

+3 votes
200 views

"Ali je naslednja trditev pravilna? Interval zaupanja izkazuje večji razpon v abscisni smeri."

Zanima me ali je tukaj mišljena razlika maksimalne in minimalne vrednosti za x ali preprosto odgovorimo na podlagi izpisane skale na x in y osi?

asked Mar 20, 2019 by urban_stare (230 points)

1 Answer

+2 votes
Spoštovani,

odgovorite na podlagi izpisane skale na x in y osi. Gledate torej ali je razpon errorbara večji v X ali v Y smeri.
answered Mar 21, 2019 by Luka Knez (3,620 points)
...