• Register

Programski zagon jupyter notebooka v poljubni datoteki

+6 votes
174 views
Zanima me kako bi se lahko spisalo, da program zažene jupyter notebook v poljubni datoteki z podanim absolutnim pathom.
asked Jan 14, 2019 by Luka_Brajnik (1,510 points)
pomoje bi to lahko delalo(ni testirano):
os.system( 'path/to/dir' + ' ' + 'jupyter notebook' + ' ' + 'notebook_name.ipynb' )

1 Answer

+4 votes
 
Best answer
Težavo mi je uspelo razrešiti z generacijo .bat file v datoteki, v kateri želim zagnati notebook (lokacija tega .bat fila ni pomembna).

with open('C:/path/' + 'run.bat', 'w') as data:
    data.write('@echo off' + '\n')
    data.write('cd C:/želeni/path/' + '\n')
    data.write('start cmd.exe /k jupyter notebook')
os.system('C:/path/run.bat')

Tudi na precej krajši način brez .bat datoteke:

os.system('start cmd.exe /k jupyter notebook' + ' ' + 'C:/path')

(V svojem programu bom obdržal .bat, za naknadni lažji zagon)
answered Jan 15, 2019 by Luka_Brajnik (1,510 points)
edited Jan 15, 2019 by Luka_Brajnik
...