• Register

Ali je mogoče klaso razdeliti na več celic?

+4 votes
86 views
V programu imam nekaj class, ki so dolge ~200 vrstic kode. Za lazje komentiranje kode v markdown načinu bi bilo lepo, če ne bi bilo potrebno da dam cel class v eno celico. Ali je to mogoče? Če ne, pišem pojasnila med kodo kot komentarje?
asked Jan 13, 2019 by Luka_Brajnik (1,510 points)

1 Answer

+3 votes
 
Best answer
Definicija razreda mora biti zapisana v eni celici. Če se vam tak način zdi nepregleden razmislite, ali bi tak obsežen razred raje definirali v posebnem modulu, in ga nato uvozili v poročilo.
answered Jan 13, 2019 by dgorjup (63,010 points)
selected Jan 13, 2019 by Luka_Brajnik
...