• Register

Kako dobiti rezultat namesto izraza?

+3 votes
251 views

Kako narediš, da ti ne piše število*pi, ampak ti izračuna dejansko vrednost izraza?

In [6]:

 
A2=pi*d2**2/4
A2

Out[6]:

29.5028217225π

asked Dec 13, 2015 by MiriamCukjati (500 points)

2 Answers

+5 votes
 
Best answer

Uporabite evalf():

    A2.evalf()

ali N():

   N(A2)

Več na to temo najdete tukaj.

 

answered Dec 14, 2015 by blaz (41,550 points)
selected Dec 16, 2015 by blaz
+1 vote
Če vas zanima samo numerični izraz (ne izpeljujete simbolno), potem je bolje, da v simbolno definiranje niti ne vstopate...

V tem primeru vzamite konstanto pi v numerični obliki iz numpy; torej: np.pi.
answered Dec 14, 2015 by janko.slavic (78,140 points)
...