• Register

Uporaba scipy.integrate.solve_ivp z metodo BDF

0 votes
147 views

Zanima me, kako se uporablja funkcija scipy.integrate.solve_ivp z metodo BDF. V nalogi rešujemo diferencialno enačbo 2. reda:

x¨(t)  −  x(t(μ+1− μ,

 

Metodo uporabljam na sledeč način:

resitev1 = solve_ivp(fun, (t_0,t_1), (x_0, 0), method="BDF", t_eval=t)

pomik = dict(resitev1)["y"][0]

Pri čemer je fun desna stran izraza x¨(t), x_0 in 0 pa sta začetna pogoja za x(t) in x˙(t). Iz resitev1 razberem polje pomika, vendar rezultat ni pravilen . Ali se reševanje z metodo BDF uporablja drugače kot metodo RK? Odgovor sem iskal na strani Scipy-ja, a za uporabo te metode nisem našel obširne razlage:

https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.solve_ivp.html#r179348322575-5

 
asked Jan 8, 2019 by AdamPlantaric (150 points)

1 Answer

0 votes

Uporaba solve_ivp je enaka, neglede na izbrano metodo. Preverite, ali ste ustrezno definirali ostale parametre (na primer diferencialno enačbo v funkciji fun).

answered Jan 9, 2019 by dgorjup (64,970 points)
...