• Register

Prikaz animacije GIF

+3 votes
132 views
Zanima me, kako prikažem animacijo (GIF) iz direktorija. Gre mogoče za podobno kodo kot pri sliki?

Lp
asked Jan 7 by MaticHočevar (510 points)

1 Answer

+4 votes

Če uporabite HTML kodo v markdown celici, je način prikaza GIF animaciej je identičen, kot pri slikah. Primer, ko imate v mapi skupaj z .ipynb datoteko tudi animacijo "animacija.gif":

<img src="animacija.gif" width=500>

answered Jan 7 by dgorjup (60,890 points)
...