• Register

Uvoz kazala brez Anaconde

+3 votes
204 views
Ker so že na začetku leta v računalniku manjkale dll datoteke, Anaconde ni bilo mogoče namestiti (knjižnice inštaliram preko pip-a). Kašen je postopek namestitve "nbextensions" in "toc2" v tem primeru?

Hvala!
asked Jan 5, 2019 by matickovacic (350 points)

1 Answer

+3 votes

Postopek bi moral biti zelo podoben namestitvi z Anacondo, le da jupyter_contrib_nbextensions paket namestite s pip namesto s conda upravljalcem paketov. V ukazni vrstici torej poženite naslednje ukaze:

    pip install jupyter_contrib_nbextensions
    jupyter contrib nbextension install --user
    jupyter nbextension enable toc2/main
answered Jan 7, 2019 by dgorjup (64,970 points)
...