• Register

Naslov grafa baziran na interaktivnemu izboru

+2 votes
86 views

Zanima me, ali je možno prikazati naslov grafa odvisno od izbora delnice, ki jo prikazuje.

 

 

asked Jan 1 by PatrikHlebecŠtor (260 points)

1 Answer

0 votes

V funkciji uporabite dodatni argument ime_delnice (ni razvidno ali je že dodan). Nato ta argument uporabite v plt.title().

answered Jan 3 by kzaletelj (3,670 points)
...