• Register

kako shraniti v .py

+6 votes
144 views
Pri projektu želim neki funkcijo uporabiti kot modul in me zanima kako bi to datoteko shranil kot .PY in ne kot .IPYNB, da bom lahko uporail to kot modul
asked Dec 29, 2018 by NelOštir (260 points)

1 Answer

+4 votes
 
Best answer
file > download as > .py
answered Dec 29, 2018 by Luka_Brajnik (1,510 points)
selected Dec 30, 2018 by janko.slavic
Sicer je za "resno" urejanje py priporočeno uporabiti pravo orodje, npr: Visual Studio Code

https://jankoslavic.github.io/pypinm.io/predavanje%2001%20-%20uvod%20v%20python.html#Visual-Studio-Code
...