• Register

Napaka integracije

+4 votes
137 views
Imam podatke iz IMU o pospeških v x in y smer ter heading. Iz tega bi mogel dobiti globalni pospešek v x in y smer. Nato sem to dvakrat integrigral z metodo cumtrapz in ker vem, da je vozilo opraviljalo kroge, bi pričakoval, da bi se izrisala krožna pot. No izrisalo se je nekaj čisto drugega.

Je možno, da je pride zaradi integracije do velike napake in tak postopek sploh ni smiseln?

lp
asked Dec 29, 2018 by aleszaplatil (250 points)

1 Answer

+1 vote
Da; to sem komentiral tudi na predavanjih. Ravno pospešek je takšna veličina, ki ima ponavadi relativno veliko negotovost; integriranje take vrednosti pa vodi v napake... S preprostimi metodami je to smiselno delati samo kratkotrajno.

To se lahko do določene mere omili, vendar metode presegajo obseg tega predmeta (glejte npr: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0094114X14001840?via%3Dihub, lahko pa si v knjižnici sposodite doktorsko delo dr. Žumra kjer smo poskušali določiti pot/hitrost avtomobila na podlagi relativno cenenih MEMS pospeškomerov... to je že kar nekaj let nazaj ampak smo dosegli stabilnost na nivoju minut).
answered Dec 30, 2018 by janko.slavic (77,190 points)
...