• Register

Kako napises alfo? npr. sin(alfa)

+5 votes
319 views
sin(alfa)
asked Dec 3, 2015 by tekq1 (520 points)

2 Answers

+4 votes
 
Best answer
Imate dva načina:

1. če želite v notebooku neposredno zapis grške črke, potem napišete "\alpha" in pritisnete tipko tabulator.

2. če želite, da se v primeru init_printing() izpiše lepo oblikovani simbol, potem naredite tako:

   katero_koli_ime = symbols('alpha')

   (ko boste katero_koli_ime izpisali, se bo lepo formatiralo (kot latex simbol "\alpha"))
answered Dec 3, 2015 by janko.slavic (80,060 points)
selected Dec 16, 2015 by blaz
+3 votes
a = symbols('\\alpha')
a
answered Dec 3, 2015 by tekq1 (520 points)
...