• Register

Ali obstaja funkcija za integral numeričnega polja, ki vrne numerično polje?

+4 votes
305 views

Zanima me ali obstaja obstaja kakšna spisana funkcija za integral f(x) ki vrne točke, ki se nahajajo na F(x).

npr. slika

asked Dec 21, 2018 by Luka_Brajnik (1,510 points)

1 Answer

+1 vote
 
Best answer
Pozdravljeni! Vaše vprašanje je nejasno in zato ugibam: iščete v bistvu kumulativni integral v vsaki vrednosti funkcije?

Če da, potem glejte cumtrapz in primer iz predavanj:

https://jankoslavic.github.io/pypinm.io/predavanje%2011%20-%20numeri%C4%8Dno%20integriranje.html#Intergracijske-funkcije,-ki-zahtevajo-tabelo-vrednosti:
answered Dec 22, 2018 by janko.slavic (77,190 points)
selected Dec 23, 2018 by Luka_Brajnik
...