• Register

rešitev.subs

+4 votes
124 views

pozdravljeni, zanima me, kako ni atributa 'subs', če smo vedno tako računali izraze?

 

rešitev_v0 = sym.solve(en_v0, v_0)

podatki = {l:15, phi:15, t:1.5}

rešitev_v0.subs(podatki).evalf(10)

AttributeError: 'list' object has no attribute 'subs'
asked Dec 21, 2018 by janev (290 points)

2 Answers

+2 votes
 
Best answer
Torej: `solve` vrne seznam (list) rešitev in preden lahko uporabite `subs` morate izbrati eno rešitev, npr.: `rešitev_v0[0].subs(...)`
answered Dec 22, 2018 by janko.slavic (77,190 points)
+1 vote
sem ugotovil..
answered Dec 21, 2018 by janev (290 points)
Dodajte prosim kratek opis rešitve še za ostale.
...