• Register

Integral v eni sami točki

+8 votes
103 views

Da/ne trditev pri domači nalogi se glasi:

S trapeznim pravilom lahko izračunamo tudi numerični integral v začetni točki podanega niza.

Računanje integrala v eni sami se točki seveda ne zdi smiselno, tako da je odgovor intuitivno Ne. Vendar iz matematike vemo, da je določen integral katerekoli funkcije, kje je zgornja meja enaka spodnji meji, kar 0. Do istega rezultata pridemo, če v formulo za izračun numeričnega integrala s trapeznim pravilom za korak vstavimo 0. Tako da je izračun integrala v začetni (ali katerikoli) točki niza vedno enak 0, kar s trapeznim pravilom lahko izračunamo. Kot pravilen je označen odgovor Ne, čeprav mislim, da bi bil glede na razmislek morda celo bolj smiselen odgovor Da. Vsekakor pa se mi zdi vprašanje malce nerodno postavljeno, ker dopušča več različnih interpretacij.

asked Dec 18, 2018 by TimotejKadilnik (2,770 points)
edited Dec 18, 2018 by TimotejKadilnik

1 Answer

+1 vote
 
Best answer
Pozdravljeni! Se strinjam z vami! Bomo uredili.
answered Dec 18, 2018 by janko.slavic (77,190 points)
selected Dec 18, 2018 by janko.slavic
...