• Register

Določitev numeričnega integrala s stopnjo s

+4 votes
57 views

Pri domači nalogi je zahtevano, da integriram s funkcijo scipy.integrate.fixed_quad.. Upoštevati pa moram tudi stopnjo numeričnega integrala s. Nikjer ne najdem načina kako to upoštevati. Mi lahko prosim pomagate. 

Lp, Jan  

asked Dec 17, 2018 by jantisu (320 points)

1 Answer

0 votes
 
Best answer

Da ne bo pomote - računate integral "∫ p(x) dx" (zapisano v navodilu naloge) - torej integrirate le enkrat.

Če pogledate dokumentacijo funkcije scipy.integrate.fixed_quad boste opazili, da argument n (število točk) imenujejo "order of quadrature" - to je torej stopnja v nalogi.

answered Dec 18, 2018 by dgorjup (63,010 points)
selected Dec 18, 2018 by jantisu
...