• Register

Nerazumljiva navodila naloge pri 5. vprašanju

+5 votes
116 views

Reševal sem nalogo z avtom in odgovoril pravilno na vprašanje 4, ki pravi:

Pri naslednjem vprašanju, ki pa pravi:

pa tako ni jasno da moram zopet uporabiti metodo centralne diferenčne sheme. Zato sem nalogo pravilno rešil z numpy.gradient, a sem obdržal robna pogoja, ker jih ta funkcija tudi izračuna. Še toliko bolj prepričan sem bil v to metodo, ker se mi je le dodajanje šuma v prejšnjo metodo zdelo prelahko... Prosimo dopolnite navodila in mi po možnosti dodate točko za nalogo. S takšnimi navodili, ki si jih lahko interpretiraš na več načinov in metoda ni izrecno napisana, rezultati različnih metod pa se razlikujejo je nalogo težko reševat. Stavek ponovno določite numerični odvod namreč ne pove, da moraš nalogo rešiti po enaki metodi...

asked Dec 13, 2018 by nikluckmann (280 points)

1 Answer

0 votes

Beseda ponovno implicitno pove, da naj se ponovi isti postopek. Vedeti morate, da je numerično odvajanje močno občutljivo na šum. Če ste torej razumeli predavanja, vam je jasno, da sprašujemo po ponovitvi iste metode, tokrat z dodanim šumom. Na ta način pokažete kako majhen šum vpliva na vrednosti odvoda.

Za takšne primere so sicer na voljo trije poskusi.

answered Dec 13, 2018 by kzaletelj (3,780 points)
...