• Register

Numerično odvajanje; centralna diferenčna shema (odvod notranjih točk)

+5 votes
326 views
Pri reševanju domače naloge ODV sem pri zadnjem vprašanju poiskal prvi odvod vseh notranjih točk s pomočjo centralne diferenčne sheme in ga s for zanko in ga zapisal v seznam. Vse skupaj sem tudi zrisal na graf. Rešitev se mi zdi pravilna, vendar mi je sistem javil, da je napačna.

Koda:

seznam_vseh_točk = x
seznam_notranjih_točk = seznam_vseh_točk[1:-1]
odvod_1 = []
for i in seznam_notranjih_točk:
    odvod_1.append(-0.5*f[i-1] + 0.5*f[i+1])

x … numerično polje indeksov
f … numerično polje vrednosti vezanih na x
asked Dec 12, 2018 by osolnik_n (1,290 points)

1 Answer

+3 votes
 
Best answer
Nalogo sem uspešno rešil tako, da sem uporabil spodnjo kodo:

odvod_2 = -0.5*f[0:-2] + 0.5*f[2:]

f … numerično polje vrednosti vezanih na x

Problem je bil v tem, da sem oddal odgovor v obliki seznama in ne v obliki numeričnega polja. Glede na aplikacijo je uporaba numeričnega polja logična. Vseeno bi predlagal, da se uvede namig (v primeru moje rešitve), ali pa, da se doda v navodilo, da se odgovor poda v obliki numeričnega polja :)
answered Dec 12, 2018 by osolnik_n (1,290 points)
selected Dec 12, 2018 by janko.slavic
...