• Register

V kakšni obliki naj oddam odgovor?

+5 votes
199 views

Pri domači nalogi Odvajanje, kjer se mravlja premika po ravnini gramofonske plošče. Pot v θθ koordinati je podana z izrazom θ(t)=bt+ccos(t)θ(t)=bt+ccos⁡(t). Imam težave s 3.vprašanjem.

3. vprašanje

Opazovani časovni interval [0,t2][0,t2] razdelite na nn ekvidistantnih odsekov s korakom hh. Določite korak hh.

 

Naloga se mi zdi dokaj lahka, vendar mi:

> t = np.linspace(0, t_2, n)
> h1 = t[1] - t[0]
> h1

mi tega ne sprejme kot odgovor. Ali naj naredim numerično polje?

> t = np.linspace(0, t_2, n)
> h1 = t[1:] - t[:n-1]
> h1

asked Dec 10, 2018 by zigastrehovec (200 points)
Imam enako težavo. Sem tudi opazil, da so koraki med vrednostmi različni npr. t[10]-t[9] se razlikuje od npr t[11]-t[10].
Koraki med vrednostmi bi morajo biti popolnoma konstantni, do nivoja numerične napake. Preverite, ali imate res gledate polje neodvisne spremenljivke (pripravljene z linspace ali arange).

2 Answers

+4 votes
 
Best answer
Oj

Ko delaš linspace, mu v oklepaju daj še retstep=True, ki ti vrne terko (linspace polje, korak).

Narediš

odseki, korak = linspace(0, t_2, n+1, retstep=True)

*vrne terko* (array korakov, korak)

h = korak

 

Pa pazi, da daš št. točk n+1 (drugače vrine n točk, torej dobiš n-1 odsekov med temi točkami).

Upam, da pomaga.

Lp

Miha
answered Dec 10, 2018 by MihaKambič (2,700 points)
selected Dec 11, 2018 by dgorjup
+2 votes

Razmislite, ali n točk pri linspace v resnici pomeni tudi n odsekov - po tem vas namreč naloga sprašuje.

P.S.: Če polje neodvisne spremenljivke pripravite z linspace in vas zanima korak h poglejte, kako si lahko pomagate z argumentom retstep.

answered Dec 10, 2018 by dgorjup (64,970 points)
...