• Register

Slabo zastavljena naloga?

+1 vote
222 views

Navodilo 2. naloge je sledeče: 

Izračunati hočemo lego x, ko je moment M(x)=0Nm. Če uporabite sekantno metodo iskanja ničel in privzamete prvo začetno vrednost v skrajni desni točki nosilca, drugo pa na sredini nosilca, potem določite prvi približek!

Glede na moje dane podatke ničla ni na intervalu med l in l/2 kot predvideva naloga. Kaj naj vnesem kot rešitev?

asked Dec 4, 2018 by davidkolsek (130 points)
naloga (verjetno - a ne iz navodila nazorno razvidno) zahteva, da sam napišeš algoritem, ki iterativno išče ničlo po sekantni metodi (in ne uporabiš funkcij scipy).
https://jankoslavic.github.io/pypinm.io/predavanje%2009%20-%20re%C5%A1evanje%20ena%C4%8Db.html#Sekantna-metoda
Si sploh prebral, kaj je problem?
Ničla ne leži na intervalu na katerem naj bi jo iskal, saj so podatki napačni, zato sekantna metoda ne najde ničle, ker je na danem intervalu, kjer jo iščemo NI. S scipy funkcijo sem samo poiskal ničlo, da jo prikažem na grafu.

Ker se danega problema na tem intervalu ne da rešiti ne vem, kaj naj vpišem kot odgovor.
sem prebral problem.
naloga (verjetno sploh) ne predvideva, da je ničla na tem intervalu. in to ni potrebno za sekanton metodo. poglej to sliko ali prejšnji link: https://jankoslavic.github.io/pypinm.io/fig/sekantna.png
(imel sem podobno - a ne enako nalogo tako, da obstaja možnost napake)
Prosim, da ohranjajte spoštovanje... Jan ima prav; sekantna metoda je odprtega tipa in ne vrne nujno rešitve znotraj intervala začetnih vrednosti. Pri nalogi sta začetni vrednosti definirani, da bi naj dobili isto rešitev (prvi približek) kakor mi. Natančno berite.

Please log in or register to answer this question.

...