• Register

NIC 5. vpr št. približkov

+4 votes
124 views

vprašanje je: Določite število zaporednih približkov potrebnih za dosego natančnosti manjše od 1e-14 z Newtonovo metodo.

Kaj v danem primeru pomeni, da je natančnost manjša od 1e-14? Če manjša natančnost pomeni slabši približek potem je odgovor na vprašanje  0.

v prejšnjem vprašanju iste naloge je napisano ...razlika zaporednih približkov manjša od 1e-14... kar nam nedvoumno definira katera vrednost je  1e-14

 

 

Če je manjša natančnost mišljena kot "razlika zaporednih približkov mora biti manjša od 1e-14" potem je dodatno vprašanje kaj šteje kot približek.

ali je prva vrednost(določena v nalogi) okoli katere iščemo ničlo že približek? recimo da ne. nadaljni problem se pojavi na koncu ko je abs(star_približek-nov_približek)<1e-14

ali nov_približek šteje kot približek ali ne? star približek se od novega že razlikuje za manj kot 1e-14 in je dovolj točen vendar tega še ne vemo dokler ne izračunamo naslednjega.

 

sam sem upošteval "metodo štetja" funkcije  scipy newton:

scipy.optimize.newton(Moment, x0, fprime=odvodMoment, tol=1e-14, maxiter=to_vrednost_povecujemo_od_0_navzgor_dokler_funkcija_javlja_error )

in odgovor je bil napačen.

 

PS: ali bi bilo možno na ta forum dodati funkcijo, ki shrani text če uporabnik pomotoma zapre zavihek ali pa gre eno stran nazaj. ta text sem namreč pisal 2x.

asked Dec 4, 2018 by jan_ (1,040 points)
funkcija newtonova iz učbenika  https://jankoslavic.github.io/pypinm.io/predavanje%2009%20-%20re%C5%A1evanje%20ena%C4%8Db.html#Red-konvegence
vrne vrednost število iteracij, ki ne ustreza rešitvi vprašanja.
Hvala za komentarje; kakor je napisal asistent Gorjup bomo ustrezno ukrepali.

1 Answer

+2 votes
 
Best answer

Res je, v rešitvi naloge je izračunana in pričakovana vrednost števila iteracij za 1 nižja od pravilne vrednosti. Gre za napako na naši strani, hvala za opozorilo. Po zaprtju okna za reševanje boste vsi študentje s to nalogo dobili točke pri tem vprašanju.

Sicer vas v enem od prejšnjih vprašanj naloga sprašuje po prvem približku po Newtonovi metodi, in vam pove, kje začeti z iskanjem ničle. Če je rezultat ene iteracije Newtonove metode prvi približek, rezutat dveh iteracj drugi približek (kar vam pove naslednje vprašanje), potem je jasno, kaj je mišljeno s "številom približkov" - to je število iteracij Newtonove metode, ki so potrebne, za doseganje natančnosti. Mislim, da stvar ni dvoumna.

Tudi "doseganje natančnosti" je bilo pojasnjeno na predavanjih. Bomo preverili, ali se da navodila dodatno pojasniti.

 

answered Dec 5, 2018 by dgorjup (64,590 points)
selected Dec 5, 2018 by janko.slavic
hvala za odgovor.

(do dvoma v način štetja sem prišel, ko je bil moj(še dvakrat preverjen) rezultat napačen.)
...