• Register

Ali je mišljen kot odgovor seznam vseh ničel ali samo 1?

+4 votes
48 views

Funkcija ima na intervalu dve ničli:

Z uporabo sekantne metode določite položaj kota αα, ko je hitrost največja. Uporabite funkcijo scipy.optimize.newton.

Zanima me ali je kot odgovor mišljen seznam ničel.

asked Dec 4 by vzuljan (480 points)

1 Answer

+1 vote
Funkcija hitrosti ima na vašem območju dva ekstrema, eden je maksimum, drugi je minimum.

Ko rešujete nelogo si izrišite funkcije, ki jih obravnavate.
answered Dec 5 by dgorjup (58,570 points)
...