• Register

Ali je mišljen kot odgovor seznam vseh ničel ali samo 1?

+6 votes
78 views

Funkcija ima na intervalu dve ničli:

Z uporabo sekantne metode določite položaj kota αα, ko je hitrost največja. Uporabite funkcijo scipy.optimize.newton.

Zanima me ali je kot odgovor mišljen seznam ničel.

asked Dec 4, 2018 by vzuljan (580 points)

1 Answer

+1 vote
Funkcija hitrosti ima na vašem območju dva ekstrema, eden je maksimum, drugi je minimum.

Ko rešujete nelogo si izrišite funkcije, ki jih obravnavate.
answered Dec 5, 2018 by dgorjup (64,590 points)
...