• Register

Pravi tip funkcije za metodo "bisect".

+5 votes
90 views

Z modulom sympy sem izračunal 2. odvod, ga definiral kot funkcijo. Ko ga skušam uporabiti v metodi bisect mi izpiše

"can't convert expression to float".
Je to povezano s tem, da je funkcija iz sympy-a? Oz kakšen je pravilni zapis funkcije?
Hvala.
asked Dec 3, 2018 by matickovacic (350 points)
edited Dec 4, 2018 by matickovacic

2 Answers

+1 vote

Današnje predavanje o reševanju nelinearnih enačb se je navezovalo izključno na numerično reševanje... sympy ni dobro mešati v to zgodbo. Glejte https://jankoslavic.github.io/pypinm.io/predavanje%2009%20-%20re%C5%A1evanje%20ena%C4%8Db.html#Bisekcijska-metoda

answered Dec 3, 2018 by janko.slavic (76,830 points)
+2 votes

Vsem funkcijam za iskanje ničel, ki ste jih spoznali na vajah, podate enačbo, ki jo rešujete, v obliki Python funkcije. Če ste izraz pripravili s SymPy, ga pretvorite v funkcijo z uporabo lambdify.

answered Dec 3, 2018 by dgorjup (64,590 points)
najlepsa hvala!
...