• Register

Kako pravilno nastaviti začetni približek?

+5 votes
84 views

seznam=[]
kot=np.linspace(0,2*np.pi,10)
for i in range(10):
    seznam.append(newton(x,x0=kot[i],fprime=odvod))
seznam

Pri domači nalogi mi ta koda vrne napako: RuntimeError: Failed to converge after 50 iterations, value is -2268227687943806.0

Zanima me kako si izberem začetni približek, da dobim vse ničle na določenem intervalu. Funkcija in odvod funkcije bi morali biti pravilno definirani, saj sem na prejšnja vprašanja odgovoril pravilno.

asked Dec 3, 2018 by vzuljan (580 points)

1 Answer

+3 votes
 
Best answer
Oj

Probaj narediti svojo funkcijo kot python funkcijo (def .... tako kot ima profesor na predavanjih) in jo v matpotlibu izriši na graf ter iz grafa "na oko" oceni, kje so ničle.

plt.axhline(0, color='r', lw=0.5) tole je pa zelo uporabno, nariše črto y=0 v grafu, da lažje oceniš.

Potem pa za vsak približek narediš newton(...).

Upam, da pomaga.

LP Miha
answered Dec 3, 2018 by MihaKambič (2,700 points)
selected Dec 3, 2018 by janko.slavic
...