• Register

Ali je razlika v lokaciji prve iskane ničle med metodama (newton, bisekcija) večja od e_t?

+5 votes
558 views

Pozdravljeni,

poračunal sem razliko v lokaciji ničle med obema metodama in je bila ta manjša od podanega e_t in sem na vprašanje primerno odgovoril, a mi je odgovor označilo za napačen.

Mogoče je do tega prišlo, ker sem pri bisekcijski metodi že uporabil toleranco:
bisect(func, a, b, xtol=e_t
zaradi česar je razlika manjša. Če toleranco v bisekcijski metodi odstranim, je razlika v lokaciji točke med newtonovo in bisekcijsko metodo večja od e_t.

Samo zanima me, če morda niste predvideli uporabe tolerance pri bisekcijski metodi ali pa je težava kje drugje?

Lep dan
Luka Gril

asked Dec 3, 2018 by LukaGril (1,750 points)

1 Answer

+3 votes
 
Best answer
Če v navodilih uporaba posebne vrednosti tolerance ni bila predvidena, je težava verjetno res v tem.
answered Dec 3, 2018 by dgorjup (74,760 points)
selected Dec 4, 2018 by LukaGril
Hvala za razjasnitev.
Dodatno pojasnilo: naloga res zahteva uporabo 'e_t' le v zadnjem vprašanju, sicer vodi v rezultat, ki ne drugačen od predvidenega.
...