• Register

Nejasno navodilo pri APR (naloga s termometrom)

+1 vote
131 views

Navodila vprašanja so sledeča:

3. vprašanje

Določite interpolacijski polinom. Vpišite numerično polje koeficientov polinoma (začnite s koeficientom člena z najvišjo potenco).

 

Zanima me katero interpolacijo moramo uporabiti, oz, s katero funkcijo ga moramo generirati? 

asked Nov 28, 2018 by meznar_z (1,100 points)

1 Answer

0 votes

Kot piše v navodilu, morate uporabiti interpolacijo s polinomom. Ko interpoliramo n točk moramo uporabiti interpolacijski polinom n-1 stopnje.

answered Nov 28, 2018 by kzaletelj (3,700 points)
...