• Register

(ponovno?) nerazumljivo vprašanje dn APR vpr. 2 termometer

0 votes
75 views
podati moramo numerično polje n ekvidistančnih točk.

nikjer pa ni napisano na katerem odseku naj bodo te točke.

morda na odseku podanih (izmerjenih) točk ali od -neskončno do neskončno ali izberemo poljuben odsek?
asked Nov 27, 2018 by jan_ (1,040 points)

1 Answer

+1 vote
Aproksimacijo vedno delate na intervalu kjer so podani podatki.
answered Nov 28, 2018 by kzaletelj (3,700 points)
...