• Register

(ponovno?) nerazumljivo vprašanje dn APR vpr. 2 termometer

0 votes
51 views
podati moramo numerično polje n ekvidistančnih točk.

nikjer pa ni napisano na katerem odseku naj bodo te točke.

morda na odseku podanih (izmerjenih) točk ali od -neskončno do neskončno ali izberemo poljuben odsek?
asked Nov 27 by jan_ (300 points)

1 Answer

0 votes
Aproksimacijo vedno delate na intervalu kjer so podani podatki.
answered Nov 28 by kzaletelj (2,740 points)
...