• Register

Klicanje spremenljivk v markdownu - v LaTeX zapisu

+5 votes
95 views

A je kakšen trik za klicanje spremenljivk tudi v LaTeX zapisu v markdown mode?

asked Nov 26, 2018 by Luka_Brajnik (1,510 points)

1 Answer

+4 votes
 
Best answer

Spremenljivko, ki jo želite prikazati, shranite v niz, s katerim bi v Markdown celici izpisali Latex. Glejte spodnja dva primera:

EDIT: slika je bila posodobljena tako, da prikazan primer deluje tudi s Print Preview. Ne uporablja več python_markdown dodatka, temveč Math in display iz IPython.display.

answered Nov 26, 2018 by dgorjup (62,040 points)
edited Nov 27, 2018 by dgorjup
...