• Register

S katerim programom rišete skice nosilcev za DN?

+3 votes
46 views
Kateri program je uporabljen za risanje skic nosilcev, ki jih dobimo v domačih nalogah?

Ker se da lepo risati nosilce, bi bil uporaben za risanje skic za poročila za strojne elemente.
asked Nov 24 by MihaKambič (2,090 points)

1 Answer

+2 votes
Pozdravljeni Miha! Vse slike so narisane v CorelDraw. Zelo dobra odprotkodna alternativa, ki jo nekateri v Ladisku dnevno uporabljajo, je https://inkscape.org/!

lp,JS
answered Nov 24 by janko.slavic (71,550 points)
Super, hvala za hiter odgovor.
LP Miha
...